Tomoko Kawai| Tokyo Photographic Art Museum – Contemporary Japanese Photography

河合智子 Tomoko Kawai

Tokyo Photographic Art Museum
Things So Faint But Real
Contemporary Japanese Photography vol. 15

Dec. 1, 2018—Jan. 27, 2019
Eiki Mori,Futoshi Miyagi,Mayumi Hosokura,Fumi Ishino,Tomoko Kawai