Tomoko Kawai| Tokyo Photographic Art Museum – Contemporary Japanese Photography

河合智子| クンストラーハウス・ベタ二エン-Tomoko Kawai| Künstlerhaus Bethanien
河合智子 Tomoko Kawai
河合智子-日本の新進作家vol.15 | 東京都写真美術館
Tomoko Kawai| Tokyo Photographic Art Museum – Contemporary Japanese Photography

Tokyo Photographic Art Museum
Things So Faint But Real
Contemporary Japanese Photography vol. 15

Dec. 1, 2018—Jan. 27, 2019
Eiki Mori,Futoshi Miyagi,Mayumi Hosokura,Fumi Ishino,Tomoko Kawai