Tomoko kawai| Humboldt University of Berlin – Exhibition

Detour. Installation von Tomoko KAWAIMori Ogai Gedenkstätte Humboldt University of Berlin2. Juli bis 30. Juli 2018