Tomoko Kawai| Tokyo Photographic Art Museum – Contemporary Japanese Photography

Tokyo Photographic Art MuseumThings So Faint But Real Contemporary Japanese Photography vol. 15 Dec. 1, 2018—Jan. 27, 2019Eiki Mori,Futoshi Miyagi,Mayumi Hosokura,Fumi Ishino,Tomoko Kawai